Cilj projekta je razvoj in demonstracija naprednih rešitev za prožnost in vzdržnost, ki zajemajo krmilni sistem baterijskega hranilnika električne energije, napredne algoritme sistema WAMS, nove module k področnemu sistemu upravljanja z energijo, platformo za obveščanje in nadgrajeno platformo elektroenergetskih trgov storitev.

Višina celotnih stroškov operacije: 8.159.497,50EUR; višina sofinanciranja: 1.228.918,25 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)