Spoštovani kolegi in kolegice,

 Veseli me, da vam lahko predstavim Kodeks ravnanja našega podjetja Bintegra d.o.o. Ta dokument je bolj kot seznam obveznosti, potrebno obravnavati kot pripoznanje naše identitete, ekipe in vrednot, s katerimi se vsi identificiramo. Ta dokument hkrati navaja tudi naše pravice do poštenega obravnavanja, izogibanja diskriminacije ter do našega dela v skladu s cilji organizacije, ki v interesu vseh zainteresiranih strani dosledno spodbuja in nagrajuje delovno etiko in najboljše prakse upravljanja.

Naša zavezanost etičnemu ravnanju in trdni etični temelji so najpomembnejši deli poslovanja Bintegre. Zavezani smo poslovanju na pravi način, na podlagi kulture etike in skladnosti.  

Dolgoročno se lahko uspešno soočimo z izzivi okolja konkurenčnega trga le s sprejemanjem nujnosti moralne odgovornosti, tako kot posamezniki in kot podjetje. Pri izvajanju delovnih nalog morajo zaposleni vedno delovati zakonito, etično in v najboljšem interesu Bintegre.

Bintegrina temeljna etična načela so predvsem spoštovanje, sodelovanje, odličnost in integriteta pri vodenju, in to tako v odnosih med zaposlenimi kot tudi navzven.

Zaposleni se zavedamo, da s spoštovanjem temeljnih načel uresničujemo Bintegrino vizijo, ustvarjamo načrtovane poslovne rezultate in skrbimo za ugled podjetja ter prispevamo k razvoju širšega družbenega okolja, v katerem delujemo.

Hvala, ker ohranjate naše vrednote in nam pomagate pri izvajanju dela na pravilen način. To ne pomeni samo, da zagotavljamo izdelke in storitve po pošteni ceni in z izjemno kakovostjo, ampak pomeni tudi, da vedno pazimo na etiko in integriteto. Materiale pridobivamo samo od dobaviteljev, ki imajo brezhibno prakso na področju človekovih pravic in skladnosti z zakonodajo. Zagotavljamo, da ima naša dobavna veriga visoko integriteto, prav tako pa nadzorujemo in zagotavljamo, da je naše celotno poslovanje skladno z našim kodeksom.

 

Dušan Rauter, direktor

 

Preverite naš kodeks obnašanja

Bihub whitepaper